2020

Ѯ :

1 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ѡӫ 쿬 ᡫ, 1.1.1890(..) - 6.10.1965(..)]
1 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ տǡԫ [񴬿 ǻӿ ӿ, 1.1.1880(..) - 28.7.1953(..)]
2 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [٬ ߿, 2.1.1880(..) - (..)]
3 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ 俼ӿ [ӫ 伿ӿ ӫ, 3.1.1870(..) - 10.9.1931(..)]
3 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ ǡ [߬ ǡ ᡫ, 3.1.1890(..) - (..)]
4 Ӵ. 160 ߫ ӫѡ տ [諪ի Ѯ ѡ, 4.1.1860(..) - 23.4.1928(..)]
5 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵѡ [ӡѡ ѡ ᡫ, 5.1.1880(..) - (..)]
5 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ԫ 񿼿ӫ, 5.1.1880(..) - (..)]
6 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫᬫᬿ [ ߿, 6.1.1880(..) - 11.5.1933(..)]
6 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ ǡѴ [޿ ǡѮ Ѽ, 6.1.1890(..) - (..)]
7 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ [쿬ҽ ѻ , 7.1.1900(..) - (..)]
9 Ӵ. 100 ߫ ӫѡ տӿӿ [ ѫ 񿼿ӫ, 9.1.1920(..) - 10.3.2008(..)]
9 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫ὿ [ ߿ ᡫ, 9.1.1880(..) - 14.9.1937(..)]
10 Ӵ. 110 ߫ ӫѡ ѫ [ū ѫ ᡫ, 10.1.1910(..) - (..)]
11 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ѡѡ Ѵ [ӫ , 11.1.1880(..) - 23.7.1918(..)]
11 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [Ѫ ᡫ, 11.1.1870(..) - 17.10.1937(..)]
11 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ߿ [󫡿߬ ߿ ߿, 11.1.1880(..) - (..)]
11 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ԫ Կ (Ѯ) ӫ, 11.1.1880(..) - 25.8.1937(..)]
12 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ի߬ (ի߬) ѽ 񿼿ӫ, 12.1.1880(..) - 10.4.1943(..)]
13 Ӵ. 160 ߫ ӫѡ ѡ߻񡿬 տѻ߬ [Ľ߬ Կ , 13.1.1860(..) - 10.3.1920(..)]
13 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ҽѡ [쿬Կ ѫѼ, 13.1.1880(..) - 18.4.1953(..)]
13 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫ߫ [Һ ߿ ѻᡫ, 13.1.1880(..) - (..)]
13 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [߬ 伿ӿ, 13.1.1880(..) - (..)]
13 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ տĽ [髽 Ľ ߿, 13.1.1890(..) - 30.12.1977(..)]
13 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ߿ [ի ߿ , 13.1.1880(..) - (..)]
13 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ӿѡ Һ, 13.1.1880(..) - (..)]
14 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ѻѡ ӫ [ᡵ ɫᡫ, 14.1.1880(..) - (..)]
14 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫԫѴ諡Կ [ҡԼ 諡Կ ԫ, 14.1.1880(..) - 27.11.1937(..)]
14 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫѫ [漿ӡ ӿӿ , 14.1.1880(..) - 10.12.1937(..)]
14 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [ѡ߬ ´ ǽѬ, 14.1.1890(..) - 12.3.1971(..)]
14 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ [ӫ ѽ 쿬Կ, 14.1.1870(..) - 5.4.1931(..)]
15 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ ӿӿ [ƫӫ ӿӿ ƿ, 15.1.1870(..) - (..)]
15 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ [߻ѡ߬ 쿬 伿ӿ, 15.1.1900(..) - 23.7.1987(..)]
16 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ѡ߬ 쿬 ǽѬӫ, 16.1.1900(..) - 5.7.1979(..)]
16 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫѫӿ [ӿ ѫӿ 伿ӿ, 16.1.1880(..) - 8.12.1937(..)]
17 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [ ´ ӫ, 17.1.1890(..) - (..)]
18 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ӫԫѴѫ [轫 ѫ 鿬ԫӫ, 18.1.1880(..) - 28.4.1938(..)]
18 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵѫ [޿ ѫ ѫ, 18.1.1880(..) - 23.3.1942(..)]
18 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ӿ ſѡ, 18.1.1880(..) - (..)]
18 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ [ 쿬 ߿, 18.1.1900(..) - 25.5.1962(..)]
19 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [ӽ ᮽ, 19.1.1870(..) - 8.12.1941(..)]
19 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ [߬ ӫ, 19.1.1890(..) - 2.4.1933(..)]
19 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [諡ѡ ǡ, 19.1.1880(..) - (..)]
19 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ի Ἣ, 19.1.1880(..) - (..)]
20 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴ [ԫ ᡫ, 20.1.1890(..) - 19.12.1941(..)]
21 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ Ѵӿӿ [ū ӿӿ ǽѬӫ, 21.1.1890(..) - (..)]
23 Ӵ. 110 ߫ ӫѡ տӿ [Һ ѽ ǽѬӫ, 23.1.1910(..) - 13.1.1996(..)]
24 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴ [ӡ ѽ ǽѬӫ, 24.1.1870(..) - 27.2.1918(..)]
24 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ѡѡ Ѵ [⫽ ӿ, 24.1.1880(..) - 3.8.1938(..)]
24 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ տӿ߿ [ᡫ ꡡѡԿ ǽѬ, 24.1.1880(..) - 22.10.1937(..)]
24 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [轿ѡԫ ѽ ᡫ, 24.1.1880(..) - 31.12.1941(..)]
24 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ տӿ [߫ ӿ ߿, 24.1.1890(..) - (..)]
25 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ Ѵ [Ѽӫ߬ ѽ ᡫ, 25.1.1890(..) - 15.10.1937(..)]
25 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ [ѽ Ѯ ߿, 25.1.1900(..) - 7.3.1977(..)]
26 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ տӿ [ƫ ӿ 쿬, 26.1.1890(..) - (..)]
26 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ [ ӫ, 26.1.1880(..) - 5.4.1931(..)]
27 Ӵ. 130 ߫ ӫѡ ѻ߬ [ѡ ѽ ӽ, 27.1.1890(..) - 24.5.1972(..)]
27 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [ӫ ᡫ, 27.1.1880(..) - 12.2.1938(..)]
27 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ ѴƿѴ [ѽ ƿѮ ū, 27.1.1880(..) - 3.12.1930(..)]
27 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ ߿ [ѽ ߿ ߿, 27.1.1870(..) - 4.12.1937(..)]
28 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ߿ [£ ߿ 滿ӿ񫡫, 28.1.1880(..) - 4.11.1937(..)]
29 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [Ѭ 쿬 쿬, 29.1.1870(..) - (..)]
29 Ӵ. 110 ߫ ӫѡ ѡԿ [ǻѽ߫ ѡԿ 鿬ѡ, 29.1.1910(..) - (..)]
29 Ӵ. 160 ߫ ӫѡ 񿼿 [ 񿼿 , 29.1.1860(..) - 17.9.1937(..)]
30 Ӵ. 140 ߫ ӫѡ Ѵǡԫ [쿬߬ ǡԫ ӿԫ, 30.1.1880(..) - 16.12.1937(..)]
31 Ӵ. 150 ߫ ӫѡ տѻ߬Կ [Կ ӿӿ ᡫ, 31.1.1870(..) - (..)]
31 Ӵ. 120 ߫ ӫѡ [߬ ὿ԫ, 31.1.1900(..) - (..)]