ѡԴ 2020

Ѯ :

1 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫǡԫ [ӿ߯ ǡѮ ӿ, 1.9.1880(..) - 23.1.1938(..)]
1 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ Ѵҿ [ѡ ҿ Ӽ, 1.9.1870(..) - 13.11.1937(..)]
2 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [ԫ ǽѬ, 2.9.1880(..) - 2.12.1937(..)]
2 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ ӫԫᬫѫ [߫߬ ѫ ᡫ, 2.9.1890(..) - 8.9.1937(..)]
3 ѡԴӴ. 100 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ƫ ´ 伿ӿ, 3.9.1920(..) - 5.7.2004(..)]
4 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ տѻ߬ [鿽߬ ѽ , 4.9.1870(..) - 7.5.1933(..)]
4 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ ӫԫѴǽѬ [߬ ǽѬ ߿, 4.9.1890(..) - 9.2.1973(..)]
4 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ ӫᬫѫ [ѽ ´ ӿ, 4.9.1890(..) - 13.11.1937(..)]
4 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ տ [ӫիӫ ӿ, 4.9.1880(..) - (..)]
6 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӫԫѴǽѬ [ū ǽѬ ӿԫ, 6.9.1870(..) - (..)]
7 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴӿ [ӫ ӿ ǽѬӫ, 7.9.1870(..) - 15.2.1938(..)]
7 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ ӫᬫǡԫ [ѡѡ ѻᡫ, 7.9.1900(..) - 9.10.1937(..)]
7 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ӿ [Խѵ ӿ Ǭ, 7.9.1880(..) - (..)]
10 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ѡѡ Ѵ [ӫ ᡫ, 10.9.1870(..) - 19.9.1918(..)]
10 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ѻѡ Ҽѡ [Ӵտ ӫ, 10.9.1880(..) - 7.3.1942(..)]
10 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ [ӿ ߿, 10.9.1880(..) - 1.10.1937(..)]
10 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ ǡ [ګ ǡ ӫ, 10.9.1900(..) - (..)]
10 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ [ӿ ᮽ, 10.9.1900(..) - (..)]
11 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ ѴǽѬ [Ҭ ǽѬ ߿, 11.9.1900(..) - (..)]
11 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [߻ѡ߬ ǽѬӫ, 11.9.1870(..) - (..)]
12 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [Ӵ Ѯ 쿬, 12.9.1870(..) - 14.3.1938(..)]
13 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [ٽ ǡ, 13.9.1870(..) - 26.12.1937(..)]
15 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ տ߬ [ ߬ ǽѬӫ, 15.9.1890(..) - 26.1.1938(..)]
16 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [櫬 ´ ӫ #2, 16.9.1870(..) - 3.1.1938(..)]
17 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴ [ūӫ߬ Ѯ 쿬, 17.9.1880(..) - 1.11.1937(..)]
17 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӫԫѴǽѬ [ӫ߬ ǽѬ ᮽ, 17.9.1870(..) - 26.12.1937(..)]
17 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ [ū ᡫ, 17.9.1890(..) - (..)]
18 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [ǻ߬ 쿬 ǽѬӫ, 18.9.1880(..) - 27.11.1937(..)]
19 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ Ѵ [ӫ ᡫ, 19.9.1870(..) - 20.11.1932(..)]
19 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ѴѴ [񡿵 Ѯ , 19.9.1880(..) - (..)]
21 ѡԴӴ. 160 ߫ ӫѡ ߿ [ ߿ , 21.9.1860(..) - (..)]
23 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ俼ӿ [ѽ߬ 伿ӿ 񿼿ӫ, 23.9.1880(..) - 20.7.1938(..)]
23 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ Ѵ [߬ѡ ǡ, 23.9.1880(..) - 19.6.1942(..)]
24 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ӫѡἿ [ѡ , 24.9.1880(..) - 4.10.1961(..)]
24 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [ɫᡫ߬ ´ ᡫ, 24.9.1870(..) - 27.12.1937(..)]
24 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ 諡Կ [ӫ 諡Կ ᡫ, 24.9.1890(..) - (..)]
26 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ѡѡ ӫԫѴ俼ӿ [漿ӡ 伿ӿ ǽѬӫ, 26.9.1870(..) - 26.6.1940(..)]
26 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ [ǽѬ ӿ, 26.9.1870(..) - (..)]
26 ѡԴӴ. 130 ߫ ӫѡ [諻Դ , 26.9.1890(..) - (..)]
26 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ [߿ 伿ӿ, 26.9.1900(..) - (..)]
26 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӿӿ [ū ӿӿ ߿, 26.9.1870(..) - 27.8.1937(..)]
29 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ᬫ [⫽ Ѯ ӫ, 29.9.1880(..) - (..)]
29 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ տ [ẫ ᡫ, 29.9.1880(..) - (..)]
29 ѡԴӴ. 150 ߫ ӫѡ ӿӿ [Ľի ӿӿ , 29.9.1870(..) - 29.4.1949(..)]
29 ѡԴӴ. 120 ߫ ӫѡ ǽѬ [ӿ ǽѬ ǽѬ, 29.9.1900(..) - (..)]
30 ѡԴӴ. 140 ߫ ӫѡ ӫԫѴ [߽߬ Ѯ , 30.9.1880(..) - (..)]