Classifier
 
Бякирева Татьяна А. 
Бякова Наталья Гавриловна 
Бякова Параскева Акимовна 
Бялковский Арсений Семенович 
Бялыницкий-Бируля Борис Андреевич 
Ваваев Николай Арсеньевич 
Вавер Лидия Петровна 
Вавер Петр Ефимович (Евграфович) 
Вавилин Иван Егорович 
Вавилин Михаил Макарович (Матвеевич) 
Вавилов Аполлон Васильевич 
Вавилов Василий Иванович 
Вавилов Василий Никифорович 
Вавилов Власий (Василий?) Григорьевич 
Вавилов Георгий (Егор) Иванович 
Вавилов Константин Васильевич 
Вавилов Федор Михайлович 
Вавилова (Данилова, Камашева) Анна Петровна 
Вавилова Александра Васильевна 
Вавулин Иосиф Г. 
 
* Бяк Бял Бя   2

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ