http://vvedenskymon.cerkov.ru/istoriya-monastyrya/ ( ԫ-ѡ߬ ѡ߬ Ӵ .ӽ. ԫӿ ӽ߬ ѡ߬ ѡ߬ Ӵ).
    (ެ ǽѬ 쿬) 

(c) . ҽ