ū Ѯ ᡫ #1 
   ӫѡ 1884 
  ѡ ӫѡ 1 
  ߴ ӫѡ 7 
  ԫ ӫѡ Ҫ߬ ., 忺ӿ߬ ., .߫ѡ߬ (١ Ҫ߬ ., .ӫ) 
  ѡ 
  ١ -Ѯڿ
  [ 1918.] [1918-1921.] [1921-1932.] [1932-1937.]
   ẫ᡿
    Ҫ߬ ի Ѽӿ
    Ĭ 5 ߫ ի󡫮 Ѽӿ
   Ҫѡ
    Ҫ߬ ., ګ߬ ., .ѫ-Դ, ѫ߬ Ӭ 
      Ὣڿ 
     ᡿ 1918 
   Ҭѡ
     
    1918 
   Ҫѡ
    Ҫ߬ ., ګ߬ ., .ѫ-Դ, ѫ߬ Ӭ 
     
      1918 
     ᡿ 1921 
    1918–1921. ߽Ҫ ᬫ ѫ߬ Ӭ
   Ҭѡ
    ѡ 
    1921 
   Ҫѡ
    Ҫ߬ ., ګ߬ . (Ҫ߬ ., Ҽ߬ .), .ᬽᬿ, ѡ߬ Ӭ 
    ѡ 
      1921 
     ᡿ 1929 
    ٽ ѡ ѽ
    Ҫ߬ ., ګ߬ . (Ҫ߬ ., Ҽ߬ .), .ᬽᬿ 
      1929 
    ᡬ ԫᡡ ߬ᡫ: ѡ, ѡ Ѯ
   Ҫѡ
     
    . /. /1929 
     .58–10  
    ӿ  3 Ѯ 
   ᬽѡ
    ѽ߬ ., .Խ, Ի,  
      1929 
     ᡿ 1932 
   Ҫѡ
    Ҫ߬ ., ګ߬ . (Ҫ߬ ., ӫ߬ .), .ūӫ 
    ѡ . 
      1932 
     ᡿ 1933 
    ū߽ ѡ Ѭԫӫ Ѽ ߽Ҫ Ӭ .ūӫ
    ѡ߬ ӿѡᵿѮ.
    ū ᡡټ [1] ߽Ҫ .ūӫ 1936.
    1933. .ᬽᬿ, ạѡ Ӵ߬ ѻ߬ ´
    Ҫ߬ ., Ҽ߬ (տ߬) ., .ᬽᬿ, ѡ߬ Ӭ 
    ѡ 
      1933 
     ᡿ 1937 
    1936. ᴽߴ ѽ ƿի߬ү ӿѡᵿ.
    ٽ ߽񡿼 ѡ ѡ߬ Ӭ .ᬽᬿ.
    Ѭ 1936. ᡿ үڿ ߫ӫԿѡ ߡԿ
    Ҫ߬ ., ګ߬ . (Ҫ߬ ., Ҽ߬ (տ߬) .), .ᬽᬿ 
      1937 
    ѡ  8 
    ߴ  7 
    ѡ ӿ  "ӿ ѽѡ ӫԿ " 
   Ҫѡ
    ӫ 񡫮 . 
    28 /08 /1937 
    ѡ " / ᡿ᵿ ټ .., ߿ѼԿ߬ ӫ ѽѡ ߽ҪѽѮ ҽ / ᵿ" 
     .58–10,58–11  
    ӿ  ᡿ — ѽ 
    һ ѽ "ѽ / ᡿ᵿ տ߬ - Ҫ߬ ., 1937." -> 
    ѽ .-6019 տ Ҫ߬ .
    ū ѽ ӫի񿽿 17 ѽѬ, 11 ٽ ӿѡ ѽ.
    ѡ:
        "ū ѡ տѻ߬ ƿի߬ү ӿѡᵿ
         ѡ߬ ѡ (Ԭ, Ǽѽ, Ӭ)".
    鿡ټ ӿ Կ
   ᬽѡ
    Ҫ߬ ., .տ, ԯ 
      1937 
    ѡ  8 
    ߴ  7 
     ᡿ 1937 
    ѡ ᡿ 7 
    ߴ ᡿ 9 
   1937 
   ѡ 7 
   ߴ 9 
   ѽ 
   ԫ Ҫ߬ ., .տ, ԡԴ ӫ 
   ٽ ѽ 2 ӿѡټ ѽ
   ԫ ѽ
  ᵿ
    30/12/1956 
   Ѽ Կӫ Ҫ߬  
   ū  ѻ߿ 1937 
  ᵿ ->
  䫬Ҽѡ ->
   1.տ Ҫ߬ . .-6019.
   2. Ҫ߬ . .3501. Ļ.1. .63. .117.

(c) . ҽ